Veřejný sektor

Jsme pravidelným poskytovatelem právních služeb veřejnému sektoru, nejen v oblasti veřejných zakázek.

Pro veřejný sektor pravidelně administrujeme, dozorujeme či posuzujeme průběh veřejných zakázek a poskytujeme veškeré další právní služby spojené s hospodařením se státním či obecním majetkem zahrnující mj. soudní spory, zpracování analýz či doporučení, přípravu veškerých právních rozborů a podkladů pro PPP projekty apod.. Našimi klienty jsou ústřední orgány státní správy, municipality, příspěvkové organizace i obchodní společnosti vlastněné státem.