Soudní spory & Arbitráže

Poskytujeme právní zastoupení před soudy a arbitrážními orgány všech stupňů.

Sporné vztahy se pro své klienty snažíme řešit předně méně náročnými a jistějšími prostředky, než jakými jsou soudní či arbitrážní řízení. Pokud již není jiné cesty, stávají se však pro nás soudní či arbitrážní spory srdeční záležitostí. Poskytujeme poradenství již v přípravných fázích sporu, stanovíme vhodné procesní strategie, asistujeme při smírném řešení sporů. Věnujeme se zastupování ve všech druzích správních, soudních i arbitrážních řízení, a to ve všech oblastech práva.