Smluvní závazky

Připravujeme smluvní podklady ve všech oblastech práva, navrhujeme vhodná smluvní řešení a provádíme revize stávajících smluvních vztahů.

Máme bohatou zkušenost se smluvními vztahy všeho druhu včetně smluvních vztahů s mezinárodním přesahem. Specializujeme se zejména na komplexní zasmluvnění developerských projektů a rozsáhlých investičních celků v energetice a stavebnictví, jakož i na mezinárodní obchodní projekty. Se stejnou erudicí přistupujeme i k veřejnoprávním smluvním vztahům. Veškerou dokumentaci připravujeme v českém i anglickém jazyce, vždy po zvážení veškerých ekonomických a daňových dopadů navrhovaného smluvního řešení.