Pracovní právo

Poskytujeme veškeré právní služby v oblasti pracovního práva

Svým klientům pravidleně administrujeme veškeré pracovněprávní procesy, připravujeme rozbory, doporučení a právní podklady včetně kolektivních smluv, vedeme jednání s radami zaměstnanců či odborovými organizacemi. Zastupujeme rovněž zaměstnance ve sporech proti zaměstnavatelům.