Korporátní právo, M&A

Podnikatelským subjektům poskytujeme komplexní služby v oblasti korporátního práva, fúzí a akvizic i koncernového práva.

Svým klientům pravidelně administrujeme konání valných hromad, jednání představenstev a dozorčích rad, zajišťujeme úpravy základního kapitálu, připravujeme veškeré statutární podklady, jakož i materiály pro obchodní rejstřík a sbírku listin obchodního rejstříku, a to i v případech společností s kótovanými akciemi. V případech vnitrostátních i nadnárodních koncernových struktur pro své klienty navrhujeme vhodná řešení k eliminaci možných rizik a maximalizaci jejich výhod, dále pak připravujeme návrhy ovládacích smluv a zpráv o vztazích mezi propojenými osobami. Při fúzích a akvizicích dle přání klienta poskytujeme veškeré služby od zpracování příslušných podkladů včetně projektů, nabídek převzetí apod., provedení právních auditů, přes řešení vztahů s minoritními akcionáři až po zajištění celých transakcí na klíč.