Insolvence & Restrukturalizace

Jsme vyhledávaným partnerem v případech krizového řízení, insolvence či systémových restrukturalizací podniků.

Z našich zkušeností plyne, že jakýkoliv negativní vývoj, je - li zachycen včas, má své východisko a řešení. Někde pomůže fúze či rozdělení, vstup investora, jinde převzetí jmění jediným společníkem či převod, případně nájem podniku, kapitalizace či restrukturalizace pohledávek. Ve všech těchto případech klientům poskytujeme právní asistenci šitou na míru. Své klienty rovněž pravidelně zastupujeme v insolvenčních řízeních, incidenčních sporech a věřitelských orgánech.