Ostrý & Co. mění právní formu na společnost s ručením omezeným

20.12.2013

Změna právní formy

Naše advokátní kancelář změnila právní formu - k 28.11.2013 přešel podnik dosavadní advokátní kanceláře do základního kapitálu obchodní společnosti Ostrý & Co., s.r.o., IČ:02073005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, složce č. 215111, se sídlem Arbesovo nám. 257/7, Praha 5, pod kterou budeme veškeré právní služby poskytovat i nadále. Na společnost Ostrý & Co., s.r.o. tak přecházejí veškerá práva a povinnosti vyplývající z právních vztahů dosavadní kanceláře. Věříme, že toto opatření povede ke zkvalitnění našich služeb a k posílení vzájemných obchodních vztahů. Těšíme se proto na další dobrou spolupráci.