Lidové noviny

14.06.2011

Úvahy nad územní působností exekutorů

Zavedení územní působnosti exekutorských úřadů se diskutuje veřejně již delší dobu, ani v rámci Exekutorské komory však na ní neexistuje jednotný názor. Argumentace jedné či druhé názorové strany v této věci navíc mnohdy bývá značně zavádějící a populistická. Z pohledu praxe se však její případné zavedení jeví jako jednoznačně kontraproduktivní. Je totiž obecným pravidlem, že si každý hledá dlouhodobě kvalitního a spolehlivého partnera - to platí stejně pro advokáty, notáře, daňové poradce, lékaře i pro exekutory. A kvalitu se vždy vyplatí hledat ať sídlí v Praze nebo na Moravě. Z vlastní praxe znám exekuční úřady, které pro jejich příslovečnou neochotu jakkoliv efektivně jednat, ani nemá smysl oslovovat, naopak je mi vždy radostí spolupracovat se skutečnými profesionály svého oboru. Snahy o zavedení teritoriality mezi exekutory proto chápu jako výraz typicky české touhy po regulaci, vedené spíše než poněkud populisticky proklamovaným zájmem o práva povinných ryze ekonomickými úvahami méně úspěšných exekutorů.

JUDr. Artur Ostrý, advokát