Lidové noviny

13.06.2011

Právo na stávku

Právo na stávku je dle čl. 27 odst. 4 Listiny práv a svobod zaručeno za podmínek stanovených zákonem – tím je v současnosti pouze zákon o kolektivním vyjednávání, jehož ustanovení však na charakter předmětné stávky nedopadají. To nicméně neznamená, že právo na stávku lze uplatňovat pouze v mezích zákona o kolektivním vyjednávání, neboť neexistence zákona, který by stanovil podmínky výkonu tohoto práva, toto ústavní právo nezpochybňuje. Stávky mimo rámec tohoto zákona tedy v zásadě přípustné jsou (byť účastí na nich dle mého názoru nelze omlouvat neplnění pracovních povinností), nicméně musí hájit výlučně hospodářské a sociální zájmy a v žádném případě nesmí zasahovat do práv osob na stávce nezúčastněných – v takovém případě nelze dovodit přednost ústavou zaručeného práva na stávku před ostatními právy. V tomto ohledu spatřuji plánované blokády dopadající i na nezúčastěné pracující, živnostníky a podnikatele za objektivně protiprávní, s plnou odpovědností stávkujících za vzniklé škody. Vyjadřování leaderů odborových svazů o možných „zcela jiných rozměrech stávky“ v tomto ohledu hraničí s vydíráním.

JUDr. Artur Ostrý, advokát