Mgr. Nina Pokorná

Mgr. Nina Pokorná je advokátkou v advokátní kanceláři Ostrý & Co. a členkou České advokátní komory.

Mgr. Nina Pokorná je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V advokátní kanceláři Ostrý & Co. působí od roku 2015 a věnuje se zde zejména právu nemovitostí, občanskému a obchodnímu právu. V advokátní kanceláři Ostrý & Co. uplatňuje též své zkušenosti s trestním právem, které získala především v rámci činnosti pro neziskovou organizaci pomáhajícím obětem domácího násilí. Hovoří česky a anglicky.