Mgr. Lenka Turková

Mgr. Lenka Turková je advokátkou advokátní kanceláře Ostrý & Co. a členkou České advokátní komory.

Lenka Turková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a v advokátní kanceláři Ostrý & Co působí od roku 2013. Od roku 2020 zastává v týmu pozici advokáta. Věnuje se občanskému a obchodnímu právu a civilněprávní agendě. Pracuje v češtině a angličtině.