Mgr. Klára Wagner

Mgr. Klára Wagner je advokátkou advokátní kanceláře Ostrý & Co. a členkou České advokátní komory.

Mgr. Klára Wagner je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a v advokátní kanceláři Ostrý & Co. působí od roku 2014, kdy nastoupila jako advokátní koncipient. Od roku 2017 zastává v týmu pozici advokáta. Věnuje se občanskému a obchodnímu právu, ale i právu veřejných zakázek. Hovoří česky a anglicky.