Mgr. Josef Doubek

Mgr. Josef Doubek působí v advokátní kanceláři Ostrý & Co. jako advokátní koncipient.

Josef Doubek je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. S advokátní kanceláří Ostrý & Co. začal spolupracovat v červenci 2017 na pozici právního asistenta, po ukončení studia nastoupil jako advokátní koncipient. Pracuje v češtině a angličtině.