JUDr. Artur Ostrý

JUDr. Artur Ostrý je advokátem advokátní kanceláře Ostrý & Co., a členem České advokátní komory.

JUDr. Artur Ostrý je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studoval rovněž na University of London. Advokátem je od roku 2006, ve své praxi se zaměřuje zejména na právní poradenství v oblasti investiční výstavby, energetiky, stavebnictví, zahraničního obchodu, korporátního práva, M&A i insolvence. V široké míře se zabývá problematikou správy státního majetku, jakož i spornou agendou včetně arbitrážních řízení s mezinárodním přesahem. JUDr. Artur Ostrý je spolupracujícím expertem portálu Solarnews s novinkami v oblasti energetiky. Mluví česky, anglicky a francouzsky.