Ceník

Formu odměňování vždy flexibilně přizpůsobujeme zájmům i vybudovaným zvyklostem klienta – jsme přitom přesvědčeni, že za naši práci jsme oproti konkurenci schopni nabídnout maximálně vstřícné finanční podmínky.

Běžně účtujeme hodinovými sazbami od 2.500,- Kč bez DPH nebo sazbami stanovenými advokátním tarifem.

V konkrétních případech přistupujeme i na předem dohodnutou paušální odměnu či success fee. V každém případě je snahou naší kanceláře docílit pro klienta nejen právně exaktního, ale vždy pragmatického a efektivního řešení za cenu přiměřenou výsledku.