Ceník

Formu odměňování vždy flexibilně přizpůsobujeme zájmům i vybudovaným zvyklostem klienta – jsme přitom přesvědčeni, že za naši práci jsme oproti konkurenci schopni nabídnout maximálně vstřícné finanční podmínky. Běžně účtujeme hodinovou sazbou odstupňovanou podle náročnosti požadované právní asistence od 1.500,- Kč do 2.000,- Kč bez DPH, nebo sazbami stanovenými advokátním tarifem. V konkrétních případech přistupujeme i na předem dohodnutou paušální odměnu či success fee. V každém případě je snahou naší kanceláře docílit pro klienta nejen právně exaktního, ale vždy pragmatického a efektivního řešení za cenu přiměřenou výsledku.